ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

23/06/2010 at 6:17 pm (ტურიზმი)

საქართველოს, როგორც ტურიზმისათვის საუკეთესო დანიშნულების ქვეყანას, ბევრი რამის შეთავაზება შეუძლია მნახველთათვის. თვალწარმტაცი ბუნაბა, მრავალფეროვანი ლანდშაფტი, კავკასიონის ქედი, შავი ზღვის სუბტროპიკული ზონა, მდინარეები და ჩანჩქერები, კლდეში ნაკვეთი ქალაქები, კურორტები და მინერალური წყლები, ისტორიული ძეგლები, ქალაქები და დასახლებები, ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარეობა და განთქმული ქართული სამზარეულო _ ქმის საქართველოს ტურისტულ ქვეყნად.
დღეისათვის ტურიზმი საქართველოში განვითარების ახალ, ასე ვთქვათ საწყის ეტაპზე იმყოფება და მიმდინარე რეფორმების ფონზე, ეს პროცესი საკმაოდ მძიმედ და ნელა მიმდინარეობს. საქართველოს, თავისი ბუნებრივი რესურსებით, შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს საფრანგეთს, ჩინეთს ესპანეთს, იტალიას.
.ტურიზმის ისეთი სახეობების როგორიცაა ეკო ტური, ფოტო ტური, რეკრეაციული ტური,
ექსტრემალური ტური, სალაშქრო ტური, მთის ველო ტური, კულტურული ტური, უფრო მრავალფეროვანს გახდის საქართველოს მიერ შეთავაზებულ ტურისტულ პროდუქტს.
საქართველოს უდიდესი ტურისტული პოტენციალი რომ გააჩნია ეს უცხო და ახალი არავისთვის არაა. თუმცა ეს უძველესი ქვეყანა,
ტურისტებისთვის ჯერ კიდევ ძალიან ახალი და აღმოუჩენელია. ტურიზმი ხომ სწორედ ის სფეროა, სადაც წარმატება სწორედ იმაზეა დამიკიდებული, თუ რამდენად შეძლებს ქვეყანა ტურისტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ამდენად, ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა ექსტრემალური, არასასურველი პირობები პირდაპირ აისახება იმ სფეროში, რომელიც ადამიანის გაჯანსაღებას, დასვენებას, რეკრეაციას ემსახურება. უცხოელი ტურისტების ნაკლებობაზე ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კვლევაც მეტყველებს. კერზოდ, ამ კვლევის მიხედვით, თუ 2007 წელს გუდაურში ჩამოსული ტურისტებიდან 9% ამერიკელი იყო, ხოხლო ბაკურიანში – 50%, 2008 წელს ამერიკელი ტურისტი არც ბაკურიანში და არც გუდაურში არ ჩამოსულა. რისი მიზეზიც, რა თქმა უნდა, 2008 წლის, რუსეთ საქართველოს ომი იყო. ასევე
საერთაშორისო კვლევებით, საქართველო იმ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც დასვენება ყველაზე ძვირია.
ილისა უნივერსიტეტის, ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორის, კობა არაბულის განცხადებით შესაძლებელია ამ ნაკლოვანებების დაძლევა თუ ყურადღება მიექცევა შემდეგ ფაქტორებს: დაბალი ფასები, განვითარებული სატრანსპორტო საშუალებები, უკეთ მომზადებული მომსახურე პერსონალი…
მრავალ პრობლემას აწყდება ტურისტი უშუალოდ დანიშნულების ადგილზე ჩასვლის შემდეგაც. მაგალითად,  რაჭაში ან სვანეთში ჩასული სტუმარი ვერსად ნახულობს სასტუმროს ან  რესტორანს. იგივე PANბა ქვეყნის ეროვნულ პარკებშიც. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკს
`PAN“ სტატუსი მიენიჭა, რაც ევროპის მასშტაბით მის ღირსშესანიშნავობას ადასტურებს, მაგრამ აქაც არაა ისეთი აუცილებელი ობიექტები, როგორიცაა გზის მაჩვენებელი ნიშნები, საპირფარეშოები, გადაუდებელი დახმარების პუნქტები და ა.შ
ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის, ბექა ჯაყელის განცხადებით, „ დაცულ ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის განვითარება, ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ტურისტების მოსაზიდად, არამედ
დაცული ტერიტორიების ცნობადობის გაზრდისთვის. სწორედ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის მჭიდრო თანამშრომლობით არის შესაძლებელი მსგავსი პროექტების წარმატებით განხორციელება.
ეკატერინე დავითაშვილი

ტურიზმის განვითარების პერსპექტიები საქართველოში
საქართველოს, როგორც ტურიზმისათვის საუკეთესო დანიშნულების ქვეყანას, ბევრი რამის შეთავაზება შეუძლია მნახველთათვის. თვალწარმტაცი ბუნაბა, მრავალფეროვანი ლანდშაფტი, კავკასიონის ქედი, შავი ზღვის სუბტროპიკული ზონა, მდინარეები და ჩანჩქერები, კლდეში ნაკვეთი ქალაქები, კურორტები და მინერალური წყლები, ისტორიული ძეგლები, ქალაქები და დასახლებები, ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარეობა და განთქმული ქართული სამზარეულო _ ქმის საქართველოს ტურისტულ ქვეყნად.
დღეისათვის ტურიზმი საქართველოში განვითარების ახალ, ასე ვთქვათ საწყის ეტაპზე იმყოფება და მიმდინარე რეფორმების ფონზე, ეს პროცესი საკმაოდ მძიმედ და ნელა მიმდინარეობს. საქართველოს, თავისი ბუნებრივი რესურსებით, შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს საფრანგეთს, ჩინეთს ესპანეთს, იტალიას..ტურიზმის ისეთი სახეობების როგორიცაა ეკო ტური, ფოტო ტური, რეკრეაციული ტური,ექსტრემალური ტური, სალაშქრო ტური, მთის ველო ტური, კულტურული ტური, უფრო მრავალფეროვანს გახდის საქართველოს მიერ შეთავაზებულ ტურისტულ პროდუქტს. საქართველოს უდიდესი ტურისტული პოტენციალი რომ გააჩნია ეს უცხო და ახალი არავისთვის არაა. თუმცა ეს უძველესი ქვეყანა,ტურისტებისთვის ჯერ კიდევ ძალიან ახალი და აღმოუჩენელია. ტურიზმი ხომ სწორედ ის სფეროა, სადაც წარმატება სწორედ იმაზეა დამიკიდებული, თუ რამდენად შეძლებს ქვეყანა ტურისტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ამდენად, ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა ექსტრემალური, არასასურველი პირობები პირდაპირ აისახება იმ სფეროში, რომელიც ადამიანის გაჯანსაღებას, დასვენებას, რეკრეაციას ემსახურება. უცხოელი ტურისტების ნაკლებობაზე ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კვლევაც მეტყველებს. კერზოდ, ამ კვლევის მიხედვით, თუ 2007 წელს გუდაურში ჩამოსული ტურისტებიდან 9% ამერიკელი იყო, ხოხლო ბაკურიანში – 50%, 2008 წელს ამერიკელი ტურისტი არც ბაკურიანში და არც გუდაურში არ ჩამოსულა. რისი მიზეზიც, რა თქმა უნდა, 2008 წლის, რუსეთ საქართველოს ომი იყო. ასევესაერთაშორისო კვლევებით, საქართველო იმ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც დასვენება ყველაზე ძვირია. ილისა უნივერსიტეტის, ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორის, კობა არაბულის განცხადებით შესაძლებელია ამ ნაკლოვანებების დაძლევა თუ ყურადღება მიექცევა შემდეგ ფაქტორებს: დაბალი ფასები, განვითარებული სატრანსპორტო საშუალებები, უკეთ მომზადებული მომსახურე პერსონალი…მრავალ პრობლემას აწყდება ტურისტი უშუალოდ დანიშნულების ადგილზე ჩასვლის შემდეგაც. მაგალითად,  რაჭაში ან სვანეთში ჩასული სტუმარი ვერსად ნახულობს სასტუმროს ან  რესტორანს. იგივე PANბა ქვეყნის ეროვნულ პარკებშიც. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკს `PAN“ სტატუსი მიენიჭა, რაც ევროპის მასშტაბით მის ღირსშესანიშნავობას ადასტურებს, მაგრამ აქაც არაა ისეთი აუცილებელი ობიექტები, როგორიცაა გზის მაჩვენებელი ნიშნები, საპირფარეშოები, გადაუდებელი დახმარების პუნქტები და ა.შ
ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის, ბექა ჯაყელის განცხადებით, „ დაცულ ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის განვითარება, ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ტურისტების მოსაზიდად, არამედდაცული ტერიტორიების ცნობადობის გაზრდისთვის. სწორედ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის მჭიდრო თანამშრომლობით არის შესაძლებელი მსგავსი პროექტების წარმატებით განხორციელება.

ეკატერინე დავითაშვილი

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: